Στην Αγία Μαρίνα βρέθηκαν μικρά κοιτάσματα χαλκούχων σιδηροπυριτών χαλκού. Τα κύρια συστατικά των κοιτασμάτων αυτών είναι ο σίδηρος, το θείο, ο χαλκός και σε μικρότερο βαθμό γνωστά ιχνοστοιχεία, όπως ο ψευδάργυρος, ο χρυσός, ο αργυρός και άλλα στοιχεία, όπως κοβάλτιο, νικέλιο

Οι «πλέον αδιάψευστες μαρτυρίες» της μεταλλευτικής δραστηριότητας του χωριού, είναι οι σωροί των αρχαίων σκουριών χαλκού. Σαφέστερα, στην Αγία Μαρίνα ανακαλύφθηκαν σημαντικές ποσότητες σκουριάς, κυρίως στην περιοχή Μαυροβούνι και Αης Τζυρκακός.

Πρέπει να σημειωθεί πως με βάση τις ποσότητες σκουριάς που ευρέθησαν τόσο στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, όσο και σ’ άλλες περιοχές έχει υπολογισθεί πως «κατά τη διάρκεια των 3000 και πλέον χρόνων που διήρκησε η μεταλλευτική δραστηριότητα στην αρχαιότητα παρήχθησαν 200.000-250.000 τόνους χαλκού». ΄

Οι διάφορες έρευνες που έγιναν στους σωρούς των σκουριών, εκ των οποίων και στην Αγία Μαρίνα, καταδεικνύουν την ύπαρξη τριών περιόδων αιχμής στην παραγωγή του χαλκού στην αρχαιότητα, την Ύστερη εποχή του Χαλκού , την Κυπροαρχαϊκή μέχρι και Ελληνιστική περίοδο καθώς και την Υστερό- ρωμαική μέχρι και τη Πρωτοβυζαντινή περίοδο.

Επίσης, οι μελέτες αποδεικνύουν πως η μεταλλευτική δραστηριότητα τερματίζεται με την έναρξη των αραβικών επιδρομών το πρώτο μισό του 7 ου αιώνα και ξαναρχίζει στις αρχές 20ου αιώνα. Αρκετοί μάλιστα Αμαρινιότες, αναφέρουν ακόμη και σήμερα πως εργάστηκαν στο μεταλλείο του χωριού.