Αξίζει να σημειωθεί πως στο χωριό υπάρχει χώρος με το αγίασμα της Αγία Μαρίνας, το οποίο παραμένει αστείρευτο για αιώνες. Σήμερα, το αγίασμα, βρίσκεται στο χώρο του κοινοτικού πάρκου, νοτιοδυτικά δηλαδή της παλιάς εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας. Παλαιότερα, ο χώρος του αγιάσματος θεωρείο δύσκολο σημείο πρόσβασης στο χωριό, επειδή εκεί υπήρχε πυκνή άγρια βλάστηση γεμάτη «από βάτους».

Στο χώρο του αγιάσματος, εντός μιας λιθόκτιστης κατασκευής, τοποθετήθηκε η εικόνα της Αγίας Μαρίνας. Εντύπωση προκαλεί πως το αγίασμα μέσω αγωγού διοχετεύεται στην «υδατοδεξαμενή που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών».